Gebruiksvoorwaarden website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden op deze pagina.

Gebruik van de website www.talkbluevlaanderen.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Talk Blue Vlaanderen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. TBV garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. TBV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Talk Blue Vlaanderen staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door TBV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Talk Blue Vlaanderen .

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Reacties

Aan deze site is een reactiemodule verbonden. De vzw Talk Blue Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties geplaatst via deze module. De inhoud is dan ook enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de reactie via deze module plaatst.

Door gebruik te maken van de reactiemodule vrijwaart de gebruiker de vzw Talk Blue Vlaanderen dan ook van eventuele vorderingen die voortkomen uit de inhoud geplaatst via deze module.

De beheerders van deze site behouden zich daarnaast het recht voor om inhoud geplaatst door de gebruiker via de reactiemodule te verwijderen en gebruikers uit te sluiten van het gebruik van deze module.

De gebruiker van de reactiemodule zal de geldende wetgeving respecteren en zich aldus onthouden van uitlatingen strijdig met de openbare orde en de goede zeden, die lasterlijk zijn, onwettig of onjuist. Daarnaast zal de gebruiker de geldende privacywetgeving respecteren en aldus de reactiemodule niet gebruiken om het privé-leven van andere gebruikers of derden te schenden. Daarnaast zal de gebruiker zich onthouden van het plaatsen van niet relevante berichten zoals, maar niet beperkt tot, commerciële inhoud, zoekertjes, aanbiedingen.

De gebruiker zal ook de intellectuele eigendomsrechten respecteren en zich onthouden van het gebruik van de reactiemodule voor het verspreiden van auteursrechterlijk beschermde inhoud.

Wijzigingen

Mochten deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Blijf niet zitten met je vragen en bekommernissen

Heb je hulp nodig bij een probleem? Ben je op zoek naar concrete informatie? Wil je ook jouw ervaringen kwijt?

Mail ons