De rechten van de patiënt

Ken je rechten. Er is een uitgebreide wet die patiënten beschermt.

  • 06/09/2017

Sinds 2002 is er in België een wet ter bescherming van de rechten van de patiënt. Je leest er alles over in deze brochure van de overheid.

Een voorbeeld:
“Onder dezelfde voorwaarden als voor de inzage, kan de patiënt vragen om een afschrift van zijn patiëntendossier te verkrijgen, tegen de prijs van maximum 0,10 euro per tekstpagina op papier. Een maximaal bedrag van 5 euro per gekopieerd beeld kan gevraagd worden aan de patiënt. Indien het afschrift op een digitale drager geleverd wordt, kan maximum een bedrag van 10 euro gevraagd worden voor alle gekopieerde pagina’s. De kosten van een afschrift van een patiëntendossier mogen niet hoger zijn dan 25 euro.”

Er zijn op de website van de overheid ook een achttal video’s te bekijken over je rechten als patiënt.

 

 


Geef een reactie

Blijf niet zitten met je vragen en bekommernissen

Heb je hulp nodig bij een probleem? Ben je op zoek naar concrete informatie? Wil je ook jouw ervaringen kwijt?

Mail ons