Steun ons

Steun vzw Talk Blue Vlaanderen via giften of sponsoring

Giften

Wil je ons financieel steunen, dan kan dit door een storting op de rekening van vzw Talk Blue Vlaanderen.

Ons rekeningnummer is IBAN BE64-0018-5954-3752 (nieuw nummer!)
Graag de vermelding ‘Gift TBV’ toevoegen.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro – indien gewenst toevoegen: graag een fiscaal attest + nationaal nummer*

* wie een fiscaal attest wenst, moet ons vanaf 1 januari 2024 zijn nationaal nummer bezorgen. Voor inwoners van België is het identiek aan het rijksregisternummer. Voor niet-inwoners van België is dat hun nummer in het BIS-register.
Meer info: klik op Federale Overheidsdienst Financiën.

Ook bij een bijzondere gebeurtenis, zoals huwelijk, huwelijksverjaardag, pensioen of verjaardag, kun je familie of vrienden uitnodigen om een schenking te doen aan vzw Talk Blue Vlaanderen. Wie dit wenst kan na de festiviteiten een lijst ontvangen van vrienden en kennissen die een schenking hebben gedaan.

Vraag naar de precieze modaliteiten bij de penningmeester.

 

Sponsoring

Bedrijven of serviceclubs kunnen ons financieel, materieel of logistiek steunen met een som geld, een waardebon, gratis materiaal, een betekenisvolle korting, een gratis plaatsing of levering …

Gelieve contact op te nemen met de voorzitter.

 

Bedankt, sponsors en milde schenkers!

2022

Jullie schonken ons 10.260,97 euro.

2021

We kregen van jullie 9.713,00 euro.

2020

12.726,40 euro kregen we van jullie.

2019

We kregen dit jaar bijzonder veel steun van onze sponsors en milde schenkers: 28.236,81 euro. 

Wij hadden op onze lentereceptie graag bedankt: Ann Sarlet voor Sport to Support, de Stichting tegen Kanker, Kiwanis Archelois, de VOSjes uit Hertsberge, UZ Gent en De warmste week. Maar door de coronamaatregelen zal dat blijkbaar een jaar uitgesteld worden. Maar uitstel is geen afstel. Beloofd.

We willen ook de vele mensen bedanken die een gift op onze rekening hebben gestort waarvoor we dit jaar voor het eerst een fiscaal attest konden bezorgen (5555 euro).

2018

Wij willen iedereen die ons in 2018 financieel steunde hartelijk bedanken.

Wij ontvingen in totaal 15.195 euro van sponsors en milde schenkers. Ook in 2018 schonken meerdere leden gulle giften om TBV de mogelijkheid te bieden patiënten en lotgenoten verder te steunen.

Wij dankten dit jaar op onze lentereceptie Stichting tegen Kanker, Ann Sarlet voor Sport to Support, Rotary Brugge, Kiwanis, Ziekenhuis Lokeren en Helpness voor hun acties in De warmste week.

2017

Wij houden eraan om iedereen die ons in 2017 financieel steunde hartelijk te danken.

Wij ontvingen in totaal 16.570 euro van sponsors en milde schenkers. Ook meerdere leden hebben hun steen(tje) bijgedragen om TBV de mogelijkheid te bieden patiënten en lotgenoten verder te steunen.

Wij dankten dit jaar op onze lentereceptie de heer en mevrouw Maertens – Deceur en twee organisaties: Kiwanis Brugge 1 en Kiwanis Brugge Achelois.

2016

Tomas mocht een cheque van 250 euro in ontvangst nemen uit de handen van de kleinkinderen van een lid van onze vzw Talk Blue Vlaanderen! Zij bakten en verkochten wafels tijdens De Warmste Week!


N.a.v. ‘De Warmste Week’ mocht vzw Talk Blue Vlaanderen een cheque van 740 euro in ontvangst nemen dankzij Ingrid en Lauren, studenten van de school ZoWe Verpleegkunde campus Brugge.


Krant van West-Vlaanderen, maart 2016


Het Nieuwsblad, 21 maart 2016

Blijf niet zitten met je vragen en bekommernissen

Heb je hulp nodig bij een probleem? Ben je op zoek naar concrete informatie? Wil je ook jouw ervaringen kwijt?

Mail ons