Steun ons

Steun vzw Talk Blue Vlaanderen via giften of sponsoring

Giften

Wil je ons financieel steunen, dan kan dit door een storting op de rekening van vzw Talk Blue Vlaanderen.

Ons rekeningnummer is IBAN BE84-0017-2421-9759
Graag de vermelding ‘Gift Talk Blue Vlaanderen’ toevoegen.

Ook bij een bijzondere gebeurtenis, zoals huwelijk, huwelijksverjaardag, pensioen of verjaardag, kun je familie of vrienden uitnodigen om een schenking te doen aan vzw Talk Blue Vlaanderen. Wie dit wenst kan na de festiviteiten een lijst ontvangen van vrienden en kennissen die een schenking hebben gedaan.

Vraag naar de precieze modaliteiten bij de penningmeester.

 

Sponsoring

Bedrijven of serviceclubs kunnen ons financieel, materieel of logistiek steunen met een som geld, een waardebon, gratis materiaal, een betekenisvolle korting, een gratis plaatsing of levering …

Gelieve contact op te nemen met de voorzitter.

 

Bedankt!

2017

Wij houden eraan om iedereen die ons in 2017 financieel steunde hartelijk te danken.

Wij ontvingen in totaal 16570 euro van sponsors en milde schenkers. Ook meerdere leden hebben hun steen(tje) bijgedragen om TBV de mogelijkheid te bieden patiënten en lotgenoten verder te steunen.

Wij dankten dit jaar op onze lentereceptie de heer en mevrouw Maertens – Deceur en twee organisaties: Kiwanis Brugge 1 en Kiwanis Brugge Achelois.

2016

Tomas mocht een cheque van 250 euro in ontvangst nemen uit de handen van de kleinkinderen van een lid van onze vzw Talk Blue Vlaanderen! Zij bakten en verkochten wafels tijdens De Warmste Week!


N.a.v. ‘De Warmste Week’ mocht vzw Talk Blue Vlaanderen een cheque van 740 euro in ontvangst nemen dankzij Ingrid en Lauren, studenten van de school ZoWe Verpleegkunde campus Brugge.


Krant van West-Vlaanderen, maart 2016


Het Nieuwsblad, 21 maart 2016

Blijf niet zitten met je vragen en bekommernissen

Heb je hulp nodig bij een probleem? Ben je op zoek naar concrete informatie? Wil je ook jouw ervaringen kwijt?

Mail ons