Nieuwe oproep voor studie ‘Pijn na darmkanker’

Onderzoeksteam KU Leuven / UZ Leuven zoekt darmkankerpatiënten

  • 02/03/2021

Eind november 2019 deden we een oproep aan de patiënten van onze vereniging om deel te nemen aan een onderzoek. Dezelfde onderzoekers zijn nu opnieuw op zoek naar bereidwillige darmkankerpatiënten.

Concreet willen zij een vernieuwde evaluatiemethode ontwikkelen voor gezondheidsmedewerkers om oorzaken van pijn na kanker te kunnen herkennen en behandelen.

Hiervoor willen ze de komende 2 jaar 350 personen met pijn na hun kankerbehandeling uitgebreid evalueren om uiteindelijk te komen tot concrete adviezen over wat belangrijk is om te evalueren en hoe.

Ben jij geïnteresseerd? In deze brochure vind je of je in aanmerking komt en wat er precies van jou verwacht wordt.

Blijf niet zitten met je vragen en bekommernissen

Heb je hulp nodig bij een probleem? Ben je op zoek naar concrete informatie? Wil je ook jouw ervaringen kwijt?

Mail ons