Psychosociale ondersteuning en bijstand

Blijf niet zitten met je problemen! Aarzel niet om je door een professional te laten begeleiden!

  • 19/08/2020

Soms heb je ook psychosociale ondersteuning en bijstand nodig van een professional!

Darmkanker is een diagnose die je leven en het leven van wie je dierbaar is op zijn kop zet: operatie(s), chemo, bestraling, weken en maanden revalideren, leren leven met blijvende ongemakken …

Mensen uit je omgeving leven met je mee, collega’s en kennissen zijn bezorgd en willen maar wat graag helpen. Maar als darmkankerpatiënt doorloop je een bijzonder intens rouwproces om alles te kunnen verwerken. Durven praten over die gevoelens is daarbij van cruciaal belang. Praten met je partner, kinderen en vrienden. Maar dat is zo veel makkelijker gezegd dan gedaan.

Ook wij als darmkanker-lotgenotengroep proberen jou hierbij te helpen door op onze activiteiten te luisteren naar jouw verhaal maar ook door workshops te geven, gespreksmomenten en voordrachten te organiseren die je hierin willen steunen.

Maar soms is dat niet voldoende!

“De diagnose ‘kanker’ brengt onzekerheid en angstgevoelens met zich mee. Dit is vaak een aanleiding om zich vragen te stellen over het levenseinde. Dikwijls kan de lange behandeling op zich al emotioneel zwaar zijn (ook voor de omgeving).

Het is belangrijk dat je in dit proces wordt bijgestaan. Zo dreig je je greep op de situatie niet (volledig) te verliezen en kun je voor jezelf een nieuwe rol vinden. (…)

Angst is het gevoel dat het vaakst moet worden aangepakt. De meest frequent gediagnosticeerde stoornis is de aanpassingsstoornis. Tussen 10 en 30% van de mensen met kanker heeft uitgebreide ondersteuning nodig. Vaak dient men speciale ondersteuning te voorzien in de volgende situaties:
– bij gevorderde ziekte op het moment van de diagnose;
– bij slechte prognose;
– bij een behandeling met bijwerkingen en/of complicaties;
– in geval van een kankerdiagnose bij een ouder met jonge kinderen;
– in geval van een kankerdiagnose bij een jongvolwassene die net op eigen benen gaat staan;
– bij personen die sowieso al gevoeliger zijn voor angst en niet goed met onzekerheid kunnen omgaan (bvb. personen met controlerende, perfectionistische persoonlijkheidskenmerken,…).”

bron: https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/psychosociale-ondersteuning-van-mensen-met-kanker

Blijf niet zitten met je problemen!
Aarzel niet om je door een professional te laten begeleiden!

Sommige mensen die de diagnose van kanker kregen, staan huiverachtig tegenover het inschakelen van een psycholoog of therapeut. “Ik ben ziek, ik heb kanker. Met mijn hoofd is toch niks mis. Waarom zou ik dan in ’therapie’ moeten gaan?”

Maar wat is ‘in therapie gaan’? Wat als de therapeut iemand is die ‘therapie’ omschrijft als “het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan.” ?
(Richard Evans, in: Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New York 1981).

Hoe kan zo’n ondersteunende behandeling verlopen?

Dr. Pascale De Paepe – mede-oprichter van Talk Blue Vlaanderen – kwam erg onder de indruk van de zorgen, vragen en problemen van darmkankerpatiënten. Ze volgde meerdere postgraduate opleidingen in de psychologie en coaching en bekwaamde zich verder in het oplossingsgericht werken. Vandaag heeft zij een praktijk die zich toespitst op de mentale begeleiding van kankerpatiënten.

Aangezien de therapie is afgestemd op jou als individu is elke therapie anders. Globaal is de begeleiding gebaseerd op gesprekstherapie maar ook wandelsessies in de natuur of meer creatieve opdrachten kunnen ingelast worden. De begeleiding kan op elk moment door jou onderbroken worden. In geval van het uitblijven van resultaten wordt samen naar een oplossing gezocht. Soms is ook nu een verdere doorverwijzing noodzakelijk.

Wens je meer te weten over deze vorm van psychologische en mentale ondersteuning neem met ons contact op.

Meer info: Praktijk Het Bos

 

 


Geef een reactie

Blijf niet zitten met je vragen en bekommernissen

Heb je hulp nodig bij een probleem? Ben je op zoek naar concrete informatie? Wil je ook jouw ervaringen kwijt?

Mail ons